Hyundai HD240 (3 chân)

Phân khúc Tải nặng & Đầu kéo
Chiều dài thùng Thùng dài: 7.3 m
Tải trọng Tải trọng: 15 tấn
Liên hệ Hyundai Vân Đạo
Liên hệ Hyundai Vân Đạo
Liên hệ Hyundai Vân Đạo