Hyundai Solati 16 chỗ

Phân khúc Xe khách
Động cơ Turbo 2.5L D4CB
Liên hệ Hyundai Vân Đạo
Liên hệ Hyundai Vân Đạo
Liên hệ Hyundai Vân Đạo